Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů uzavřena s CATANIA GROUP s.r.o. Praha

Pověřenec: Ing. Jan Gubaš , email : gubas@catania.cz, tel.: 773187073

21. června 2018 jsme měli možnost navštívit úpravnu vody v Příkrém. Žáky 3. A  a 4. B odvezl autobus  do Příkrého, kde již na ně čekali herci, kteří je zábavnou formou provedli po úpravně vody. Pohádkové postavy nás vedly od potůčku, z kterého úpravna čerpá vodu,  přes  další technologické postupy až k finální podobě vody, která nám potom teče z našich kohoutků. Kromě toho pro nás připravili i řadu zábavných činností a her. Moc jsme si to užili a za krásné dopoledne děkujeme.

I. Doležalová ZŠ I.O.Semily

Vážení rodiče,

Velkého úspěchu dosáhl velmi nadaný žák 7. ročníku naší školy Petr Kousal, který zvítězil v okresním kole biologické olympiády v kategorii D, které se konalo 12. dubna 2018 na ZŠ Dr. Fr. L. Riegra v Řekách. Petr tak postupuje do krajského kola, které se uskuteční 25. května 2018 v Domově dětí a mládeže Větrník v Liberci.  Vítězi ještě jednou blahopřejeme a přejeme mu hodně  dalších úspěchů.    

                                                             Mgr. Jaromíra Mikšová

Pokud jste v neděli 11. 2. odpoledne Nad Špejcharem zahlédli pobíhající skupinky malých princezen, klaunů, rytířů, strašidel a dalších roztodivných postaviček, nemuseli jste se obávat. Nešlo totiž o návštěvu z říše pohádek, ale s největší pravděpodobností se jednalo o děti ze Semil a blízkého okolí. Tou dobou se totiž v aule gymnázia konal tradiční dětský karneval pořádaný ZŠ Ivana Olbrachta.

Stránky

Přihlášení

Our Location

Location map

Warning: openlog() has been disabled for security reasons in /users/zalohovane/zsiosemily.cz/zsiosemily.cz/modules/syslog/syslog.module on line 103