Jste zde

Domů » O škole

Při základních, středních a vyšších odborných školách se dle § 167 Školského zákona zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci. Členem školské rady nemůže být ředitel. Funkční období členů školské rady je tři roky. Na jaře 2012 proběhly dle zákona volby do ŠR.

Složení školské rady od podzimu 2015 / volby dle zákona z řad pedagogických pracovníků/

Předseda: Mgr. Soňa Jarolímková Římková (zástupce žáků)

Členové :  Ing. Daniel Šída (zástupce žáků) - 602558894

              Bc. Lena Mlejnková ( zástupce za zřizovatele)   

              Ing. Tomáš Sábl (zástupce za zřizovatele)

              Mgr. Jaromíra Mikšová (zástupce pedagogických pracovníků)

              Bc. Eva Šírová (zástupce pedagogických pracovníků) - 722911605

 

Po komunálních volbách na podzim 2014 byl delegován za Ing. Marcelu Volšičkovou jako zástupce za zřizovatele Ing. František Mojžíš, kterého na jaře 2015 vystřídal Ing. Tomáš Sábl.

 

Složení školské rady od jara 2012-2014

Předseda: Mgr. Soňa Jarolímková Římková /zástupce žáků/

Členové: Ing. Daniel Šída /zástupce žáků/ - 602558894

Lena Mlejnková /zástupce za zřizovatele/ - 776194131

Ing. Marcela Volšičková /zástupce za zřizovatele/ - 602669501

Mgr. Ludmila Bachtíková /zástupce pedag. pracovníků/ - 481 623 445

Bc. Eva Šírová /zástupce pedagogických pracovníků/ - 481 622 565

 

V roce 2012 skončilo funkční období všem členům ŠR, byly vyhlášeny dle zákona nové volby / přílohy vyhlášení termínů voleb/ Na jaře 2009 proběhly dle zákona volby do ŠR.

Složení školské rady od jara 2009-2012

Předseda: Martin Bušanský /zástupce žáků/ - 731 547 714

Členové: Jiří Skořepa /zástupce žáků/ - 603 253 683

Ing. Jana Radějová /zástupce za zřizovatele/ - 481 629 211

Ing. Marcela Volšičková /zástupce za zřizovatele/ - 724 326 247

Mgr. Ludmila Bachtíková /zástupce pedag. pracovníků/ - 481 623 445

Bc. Eva Šírová /zástupce pedagogických pracovníků/ - 481 622 565

 

Soubory ke stažení

Zobrazit volební řád

Zobrazit jednací řád

 

Zápis z jednání dne 30.8.2017

Zápis z jednání dne 20.4.2017

Zápis z jednání dne 5.12.2016

Zápis z jednání dne 15. 6. 2016

Zápis z jednání dne 9. 12. 2015

Zápis z jednání dne 29. 6. 2015

Zápis z jednání dne 3. 12. 2014

Zápis z jednání dne 11. 6. 2014

Zápis z jednání dne 9. 12. 2013

Zápis z jednání dne 19. 6. 2013

Zápis z jednání dne 4. 12. 2012

Zápis z jednání dne 18. 1. 2012

Zápis z jednání dne 16. 6. 2011

Zápis z jednání dne 2. 12. 2010

Zápis z jednání dne 10. 6. 2010

Zápis z jednání dne 25. 1. 2010

Zápis z jednání dne 16. 6. 2009 - nové složení

Zápis z jednání dne 16. 6. 2009

Zápis z jednání dne 4. 12. 2008

Zápis z jednání dne 26. 11. 2008

Zápis z jednání dne 5. 3. 2008

Přihlášení

Our Location

Location map

Warning: openlog() has been disabled for security reasons in /users/zalohovane/zsiosemily.cz/zsiosemily.cz/modules/syslog/syslog.module on line 103