Jste zde

Domů

V pondělí 20. října proběhl již 7. ročník vědomostní soutěže o našem městě, kterou pořádá ZŠ Ivana Olbrachta v Semilech při příležitosti státního svátku (28. říjen – Vznik republiky).

Všechny otázky a úkoly připravuji já, až do dne konání závodu je nikdo jiný nezná, ve školách znají jen téma daného ročníku, letos to byla řemesla a průmysl ve městě (jednou to bylo kulaté výročí města, jindy sporty a sportoviště…). Vždy je tam víc úkolů z historie, ale také nějaké otázky ze současnosti. U většiny úkolů najdou soutěžící odpověď pozorným sledováním okolí (tabule u pomníků, názvy ulic…), u některých stačí jen trochu přemýšlet. Každá kategorie má deset stanovišť, kterými musí projít.

Soutěž byla i letos rozdělena do dvou kategorií. V té první si své znalosti poměřili žáci 4. a 5. ročníku naší školy a školy Dr. F. L. Riegra. Na trať se vydalo 29 tříčlenných týmů, nejlépe si s úkoly a otázkami poradily dívky z V. A ZŠ I. Olbrachta (Anna Marková, Anna Novotná, Leona Kovářová).

V druhé kategorii si své síly poměřilo 38 týmů ze tří semilských škol, k žákům 6. a 7. ročníků již zmíněných škol tady přibyli ještě studenti primy a sekundy. První byla děvčata ze sekundy Andrea Holatová, Kateřina Závěrková a Michaela Vundererová.

Akci pořádá ZŠ I. Olbrachta Semily, která připravuje otázky, opravuje startovní karty (jsou na nich jen startovní čísla, nikoli jména), zajišťuje občerstvení a jako pomocníky má na jednotlivých stanovištích žáky 9. ročníků.

Spolupracujeme s řadou dalších organizací:

městská policie – pomáhá hlídat na přechodech, aby se dětem nic nestalo,

muzeum – zázemí, přijímají přihlášky, píší diplomy…

městský úřad – informační středisko – zajišťují ceny, letos byly hezké, díky za ně,

sportovní centrum a středisko volného času – pánové Kužel a Zajíc – start a cíl, vysílají děti na trať, měří čas …

městská knihovna – pomoc při zajištění bezpečnosti dětí

 

Smyslem této akce je přivést děti k zájmu o historii města, v němž žijí a chodí do školy. Proto největší poděkování patří učitelům jednotlivých škol, kteří děti na soutěž připravují, projdou s nimi město, ukáží zajímavá místa, řeší úkoly z minulých ročníků.

Rok od roku jsou znalosti soutěžících lepší, a to je dobře.               L. Holubičková

Přihlášení

Our Location

Location map

Warning: openlog() has been disabled for security reasons in /users/zalohovane/zsiosemily.cz/zsiosemily.cz/modules/syslog/syslog.module on line 103