Dne 20. června 2017 jsme v areálu naší školy přivítali naše budoucí prvňáčky, kteří poprvé zasednout do našich školních lavic v září 2017. Na tradiční červnové akci školy, pořádané na školní zahradě, se měli možnost spolu s rodiči podívat na taneční, pohybové a pěvecké vystoupení spolužáků, kteří tímto způsobem prezentovali svoje školní kroužky i školní družinu.

Tak už máme konec školního roku a všichni prvňáci už dovedou číst, psát i počítat příklady.

Jak čtou, předvedli v knihovně Písmenkové víle. Ta si pro ně připravila krátké úryvky z dětských knížek. Děti se nejprve pohodlně usadily do křesla a pak co nejlépe text přečetly. Písmenková víla každému napsala známku duhovou tužkou. Po této zkoušce byli žáčci pasováni na čtenáře a odměněni pěknou knížkou od M. Šinkovského Lapálie v Lampálii.

I v tomto roce se rozjeli žáci naší školy do Itálie na ozdravný pobyt. Ubytováni byli v pěkných apartmánech nedaleko moře. I přes proměnlivé počasí se děti vydováděly ve vlnách, z písku si stavěly hrady, jindy cestovaly po okolí. Volné chvíle využívaly k různým hrám na pláži.

Pobyt u moře se vydařil. Osvěženi jsme se všichni vrátili zpátky do školních lavic.  

Hra „Autobahnspiel“ na ZŠ Ivana Olbrachta v Semilech

17.5. 2017 vystoupily děti 1. - 4. tříd v aule školy s pásmem písniček a tanečků. Určeno bylo hlavně maminkám, které slavily Den matek, ale mohli se přijít podívat i tatínkové, sourozenci, babičky a další členové rodiny. Nakonec dostala každá maminka květinu a většinou i velkou pusu. 

11.května se někteří  žáci zúčastnili okresního kola Poháru rozhlasu v atletice v Turnově.

Je to postupová soutěž družstev. i když do krajského kola nepostoupili, dosáhli pěkných výsledků:

Družstva starších žáků a žákyň byla sedmá, mladší žáci třetí a mladší žákyně šesté.

Výborné výsledky měli i jednotlivci:

Kudělka Milan – 1. místo ve skoku vysokém – 180 cm, 3. místo ve skoku dalekém  - 501 cm,

Šimek Filip – 3. místo ve skoku vysokém  - 138 cm, 2. místo v hodu kriketovým míčkem – 53,34 m,

Tuto otázku od dětí občas slýcháváme, a proto se žáci druhých tříd vypravili do semilské knihovny. Zde jim šikovné knihovnice v dětském oddělení prakticky ukázaly, co všechno předchází  tomu, než si novou knížku můžeme koupit v knihkupectví. Děti si zahrály na spisovatele, různé redaktory, ilustrátory. Nakonec  si novou knížku, která je jen pro ně, odnesly do školy. Všechny děti  pracovaly s velkou chutí!

Noc z 30. dubna na 1. května je nocí čarodějnic. Zlé síly jsou v tuto dobu mnohem mocnější než jindy, proto se čarodějnice na svých košťatech slétají na oslavu svého svátku. Zapalování velkých ohňů (nejlépe na vyvýšených místech) tak spolehlivě chrání před jejich zlými duchy a čáry máry. Děti z Komeňáku si v pátek 28. 4. takový čarodějnický let vyzkoušely v podobě šplhu na tyči a jako odměnu dostaly to, co nesmí žádné čarodějníci chybět: pavouka, hada nebo myšku.                             

Stránky

Přihlášení

Our Location

Location map

Warning: openlog() has been disabled for security reasons in /users/zalohovane/zsiosemily.cz/zsiosemily.cz/modules/syslog/syslog.module on line 103