Letos poprvé probíhaly zápisy do prvních tříd až v dubnu. Do naší školy zavítali budoucí prvňáčci v doprovodu rodičů 26. dubna 2017. Všichni učitelé se na ně moc těšili. Připravili si pro ně zajímavé úkoly, které děti se zájmem řešily -  poznávaly barvy, geometrické tvary, orientovaly se v prostoru, také nám přednesly krásné básničky nebo nám zazpívaly. Domů si odnesly malé lego a výrobky, které jim naši žáci vyrobili.

        V červnu vás rádi přivítáme na naší zahradní slavnosti. 

V sobotu 5. března se “Olbrachtovka“ otřásala v základech… V žádném případě se nejednalo o zemětřesení - budovu školy roztančili účastníci tradičního dětského karnevalu Dětská muzika.

Na počátku je jen jednoduchý plánek čítající dva obdélníčky a dva kruhy, na konci jsou malá umělecká dílka. Co do úrovně odevzdaných prací je letošní ročník nejlepším v celé již poměrně dlouhé historii soutěže. Hodnotící komise složená z žáků 2. stupně a učitelů tak neměla snadnou práci.

 

1. místo Karolína Jakubů, 7. B – rotunda č. 14

V hodinách slohu jsme probírali popis pracovního postupu a paní učitelka Holubičková řekla, že si to vyzkoušíme v praxi. Rozdělili jsme se na čtyři skupiny a zapsali jsme si, jaké ingredience a pomůcky si máme přinést. Tipovali jsme, co asi budeme kuchtit, a nemohli jsme se dočkat, až se do toho pustíme.

Ve středu 22. března jsme se vydali do úpravny vody v Příkrém, abychom si připomněli Světový den vody. Když jsem tam dorazili , ujala se nás průvodkyně, od které jsme se nejdříve dozvěděli něco o historii např. :  město  Semily mělo svůj první veřejný vodovod už v roce 1908 a úpravna vody v Příkrém byla uvedena do provozu v roce 1978.

První březnové pondělí proběhla v tělocvičně naší školy úvodní hodina golfové výuky v rámci projektu Se školou na golf. Cílem tohoto projektu, který spustila v roce 2014 Česká golfová federace, je především, zábavnou a hravou formou, oslovit co největší počet dětí, aby získaly povědomí o tomto sportu, a seznámit děti se základy golfových úderů, pravidly a etiketou golfu. Jelikož jsme chtěli, jako škola, rozšířit nabídku volnočasových aktivit,  domluvili jsme se s vedením Golf Clubu Semily na vzájemné spolupráci.

V letošním školním roce jsme využili nabídky společnosti English FOCUS na intenzivní pětidenní kurz anglického jazyka pro žáky ze tříd s rozšířenou výukou jazyků /6., 7.třída/.

Co nás přesvědčilo nabídnout dětem tento kurz?

Stránky

Přihlášení

Our Location

Location map

Warning: openlog() has been disabled for security reasons in /users/zalohovane/zsiosemily.cz/zsiosemily.cz/modules/syslog/syslog.module on line 103