Jste zde

Domů

Děti, učitelé…

  • Do školní party jsme přivítali 40 čiperných prvňáčků, jednu paní učitelku, jednu vychovatelku a dva rodilé mluvčí, Chrise, charismatického mladého muže, který  komunikuje  v anglickém jazyce s dětmi  ve 4. a 5. ročnících a v jazykové třídě, a Mandy, milou mladou maminku, která se k nám vrátila po roce mateřské dovolené. Ta se ujala dětí v dalších ročnících 2. stupně.

Jazyková třída…

  • Na 2. stupni jsme letos poprvé otevřeli v  6.ročníku třídu s rozšířenou výukou jazyků. Děti mají 4 hodiny týdně výuku anglického jazyka, z toho jednu hodinu s rodilým mluvčím a další dvě hodiny vstupuje rodilý mluvčí do výuky v předmětech informatika a výtvarná výchova. Ukázalo se, že intenzívní výuka jazyka v kombinaci s rodilým mluvčím má smysl, spokojeni jsou rodiče i sami žáci. Proto otevřeme i v dalším školním roce pro budoucí šesťáky jednu takovouto třídu. V listopadu na třídních schůzkách obdrží rodiče páťáků informace o podmínkách přijetí. Přihlásit se mohou i žáci z jiných škol, podmínky budou včas vyvěšeny na webových stránkách naší školy.

Projekty…

  • Úspěšně jsme dokončili  projekt Učíme digitálně.
  • Získali jsme finanční prostředky v projektu „56“ na jazykový pobyt žáků a učitelů v  zahraničí  a „57“ na vybavení dílen. Oba projekty budou ukončeny do konce roku.

Nový kabát…

  • Na 1. stupni v budově na Komenského náměstí nám školní rok začal pracovně, a to doslova. Finišovalo se se zateplením budovy, uvnitř se uklízelo, stěhoval se nábytek, a tak se pár dní učilo v provizorních podmínkách. Ale zvládli jsme to. Dnes se škola může pochlubit pěkným novým kabátem. Poděkování patří našemu zřizovateli, městu Semily.

Mgr. Jiří Jiránek a Bc. Eva Šírová, vedení školy

Přihlášení

Our Location

Location map

Warning: openlog() has been disabled for security reasons in /users/zalohovane/zsiosemily.cz/zsiosemily.cz/modules/syslog/syslog.module on line 103