Jste zde

Domů

Vážení rodiče,

stejně jako v loňském roce, i pro letošní žáky 5.tříd, kteří mají dobré znalosti anglického jazyka, Vám nabízíme od školního roku 2016/17 třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka, od 7.třídy německého jazyka.  Předpokládáme, že tyto děti mají studijní ambice i předpoklady a Vy, jejich rodiče, je v nich podporujete. Pro budoucí třídu nabízíme 4 hodiny anglického jazyka týdně, z nichž 3 hodiny bude učit český učitel a 1 hodinu anglický učitel - rodilý mluvčí, který bude také vstupovat do hodin jiných předmětů. Připravujeme i týdenní kurz Aj. Český učitel se více zaměřuje na gramatiku a slovní zásobu, rodilý mluvčí především na komunikační dovednosti.

Podmínkou přijetí žáků do této třídy je podaná přihláška s přihlédnutím k dosavadním schopnostem, v případě velkého počtu uchazečů proběhne přijímací zkouška /přečíst anglický text s porozuměním, dorozumět se s učitelem Aj a jednoduše konverzovat/.

 

Zde si můžete stáhnout přihlášku do jazykové třídy.

Přihlášení

Our Location

Location map

Warning: openlog() has been disabled for security reasons in /users/zalohovane/zsiosemily.cz/zsiosemily.cz/modules/syslog/syslog.module on line 103