Jste zde

Domů » O škole

Pedagogický sbor 1.-4.třída

 
Pedagogičtí pracovníci Třídnictví ve třídě Učí ve třídách
Mgr. Bělonohá Lenka 4.B 4.B-Čj,M,Pa,Vl,Hv,Vv,Pč,Tv,Inf
Borzová Iveta 2.B 2.B-Čj,M,Prv,Hv,Vv,Tv,Pč, 2.A-Hv
Mgr. Doležalová Iva 3.A 3.A-Čj,M,Prv,Pč,Vv, 4.A-Vl
Ing. Hlava Luboš   4.A-Inf
Mgr. Horáková Lucie 1.B 1.B-Čj,M,Prv,Tv,Hv,Pč,Vv, 3.A-Hv, 4.A-Hv
Mgr. Kordíková Ivana 1.A 1.A-Čj,M,Prv,Hv,Vv,Tv,Pč
Kousal Jan   3.A-Aj, 3.B-Aj, 4.A-Aj
Mgr. Kousalová Martina 2.A 2.A-Čj,M,Aj,Prv,Vv,Tv,Pč,Hv, 2.B-Aj
Mgr. Málková Ilona 4.A 4.A-Čj,Aj,M,Vv,Pč
Mgr. Novotná Dana 3.B, vedoucí učitelka 3.B-Čj,M,Prv,Vv,Tv,Pč,Hv
Bc. Eva Šírová zástupce ředitele 3.A-Tv, 4.A-Tv
Bc. Jínová Veronika ŠD ŠD C
Bc. Matějková Lucie ŠD ŠD B
Komínková Miroslava ŠD ŠD A
Drbohlavová Romana   asistent pedagoga

 

 

 

Pedagogický sbor 2. stupeň a 5.třída

Pedagogičtí pracovníci Třídnictví ve třídě Učí ve třídách
Mgr. Bělková Ivana   5.A-Hv, 6.A-Hv, 6.B-Glo,Hv, 7.A-Hv, 7.B-Hv,Glo, 8.A-Hv, 8.B-Nj,Hv, 9.A-Nj,KRj,Hv,Vv,Do
Dlabolová Dana   5.A-Aj,Vl, 6.B-D, 7.A-Aj,Vv, 7.B-D, 9.A-Aj
Mgr. Gardián Milan 8.B 5.A-Pč,Vl 6.A-F, 6.B-F. 7.A-F, 7.B-F,Pkč, 8.A-F, 8.B-F,M,Vv,Glo 9.A-F
Ing. Hlava Luboš   5.A-Inf,6.A-Inf, 6.B-Inf,8.A-PkčS, 8.B-PkčS, 9.A-PkčP
Mgr. Hloušková Hana   5.A-Aj,Tv, 6.A-Aj,Tv 6.B-Aj,Tv 7.A-Tv, 7.B-Aj,Tv, 8.B-Aj,KAj 9.A-Aj
Mgr. Holubcová Radka 9.A 6.A-Z,Glo,Tv 6.B-Z,Tv 7.A-Z 7.B-Z,SeEK, 8.A-Z,Tv, 8.B-Z,Tv, 9.A-Z,,GloTv
Mgr. Holubičková Lenka 8.A 7.A-ČjL,D,Glo, 8.A-ČjL,D,Glo, 8.B-ČjL,D
Mgr. Horáková Věra 6.A, výchovný poradce 6.A-Čj,D, 6.B-Čj, 9.A-ČjL,D
Mgr, Jiránek Aleš   8.A-Tv, 8.B-Tv, 9.A-Tv
Mgr. Jiránek Jiří ředitel 7.A-Pkč,Tv, 7.B-Tv,M
Mgr. Jarolímková-Římková   6.A-Nj, 6.B-Aj, 7.A-Nj, 8.A-Nj
Mgr. Krausová Romana 6.B 5.A-M,, 6.A-M,  6.B-M, 8.A-M, 9.A-M
Mgr. Mikšová Jaromíra 7.A, metodik prevence 5.A-Pa, 6.A-Př, 6.B-Př, 7.A-Př, 7.B-Př, 8.A-BiŽČ,Ch, 8.B-BiŽČ,Ch, 9.A-Př,ChZdr
Mrg. Molčan Marek   7.A-M, 9.A-SeMa
Mgr. Strouhalová Jana   8.A-Aj
Bc. Šírová Eva zástupce ředitele 5.A-Tv, 6.A-Tv, 6.B-Tv, 9.A-Do
Zajptová Michaela 5.A 5.A-Čj,Vv, 6.A-Vv,Pkč, 6.B-Vv,Pkč, 7.B-ČjLVv,Pkč, 8.A-Vv, 9.A-SeČj

Zkratky a seznam předmětů

Zkratka předmětu Název předmětu
Aj Anglický jazyk
BiŽČ Biologie živočichů a člověka
Čj Český jazyk
ČjL Český jazyk a literatura
D Dějepis
Do Domácnost
F Fyzika
Glo Globální výchova
Hv Hudební výchova
Ch Chemie
Inf Informatika
KAj Konverzace v anglickém jazyce
KRj Konverzace v ruském jazyce
M Matematika
Nj Německý jazyk
Pracovní činnosti
Pkč Praktické činnosti
PkčP Praktické činnosti-počítače
PkčS Praktické činnosti-svět práce
Prv Prvouka
Přírodopis
Přv Přírodověda
SČj Seminář z českého jazyka
SD Seminář z dějepisu
SE Seminář z ekologie
SM Seminář z matematiky
SVS Společenskovědní seminář
Tkr Technické kreslení
Tv Tělesná výchova
Vl Vlastivěda
Vv Výtvarná výchova
Z Zeměpis
Zdr Zdravověda

Konsultační hodiny učitelů jsou dle telefonické dohody

.B-Glo,Hv, 8.A-Hv, 8.B-Nj,Hv, 9.A-Nj,KRj,Hv,Vv,Do

 

Přihlášení

Our Location

Location map

Warning: openlog() has been disabled for security reasons in /users/zalohovane/zsiosemily.cz/zsiosemily.cz/modules/syslog/syslog.module on line 103